UDRUGA  EDUKACIJSKIH  REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POZIVA   ČLANOVE  UDRUGE,  I SVE OSTALE  ZAINTERESIRANE STRUČNJAKE
KOJI RADE S OSOBAMA  S  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  NA 

IZLAGANJE

PRIKAZ RADA  CENTRA  ZA  REHABILITACIJU

Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Predavač : Doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša
Voditeljica:  Centra za rehabilitaciju ERF-a

 Izlaganje će se održati  19.02.2014. u 18,00 sati u  prostoru Centra za rehabilitaciju ERF-a
Učilišni  kampus, Borongajska cesta 83 f

 Centar za rehabilitaciju ERF-a, nastavna je i klinička jedinica ERF-a.  Nastavnici ERF-a i dva stručna suradnika osiguravaju stručnu potporu za korisnike širokog dobnog raspona koji imaju različite razvojne teškoće ili poremećaje kroz 12 kabineta.

Na predavanje se možete prijaviti ovdje - Prijava na predavanje. Kada se otvori stranica u donjem dijelu se nalazi link "Rezerviraj predavanje", kliknite na njega i ispunite podatke. Na svoj e-mail ćete dobiti potvrdu o rezerviranom predavanju. Ukoliko nešto nije jasno ili se ne možete snaći molimo Vas da se obratite administratoru na e-mail.