Poruka
  • Nema slobodnih mjesta.

Ispis

KREIRANJE INDIVIDUALNIH EDUKACIJSKIH PROGRAMA S MJERLJIVIM SPECIFIČNIM CILJEVIMA

Datum početka:
28. Rujan 2022
Datum zavšetka:
28. Rujan 2022
Kod:
28092022
Hits:
340
Lokacija:
Video Link
Slobodnih mjesta:
0 of 150
Tutor:
Gđica Martina Celizić, mag.rehab.educ.

Opis

         Djeca i mladi sa višestrukim teškoćama predstavljaju heterogenu populaciju učenika koji imaju specifične odgojno-obrazovne potrebe koje je potrebno uzeti u obzir prilikom kreiranja edukacijskog programa. Individualni edukacijski plan ističe prioritete potreba učenika u odnosu na zahtjeve specifičnog okruženja kako bi se osigurala smislenost i olakšala generalizacija vještina.

        Ovim predavanjem dati će se pregled pristupa u planiranju Individualnog edukacijskog programa za učenike s višestrukim teškoćama i njegove sastavnice.

       Osim procesa kreiranja funkcionalnih, specifičnih, relevantnih, mjerljivih ciljeva važno je voditi računa na koji način se oni implementiraju u svakodnevne aktivnosti pa će predavanje obuhvatiti i primjer njihove implementacije u okruženju ustanove.