Predavanja i radionice

UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POZIVA   ČLANOVE  UDRUGE,  I SVE OSTALE  ZAINTERESIRANE STRUČNJAKE 
KOJI RADE S OSOBAMA  S  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  NA
 

PREDAVANJE / RADIONICU

"Samovrednovanje pokazatelja kvalitete inkluzije
osnovnih škola grada Zagreba - smjernice za unapređenje"

PREDAVAČI: prof. dr.sc. ZRINJKA STANČIĆ i dr.sc. ĐURĐICA IVANČIĆ

 

  Za osiguranje i unapređivanje kvalitete rada svake škole te njezinih ključnih dionika potrebno je provoditi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje a na osnovu točno određenih pokazatelja, instrumenata i procedura procjene. Prikazat će se istraživanje provedeno sa 650 učitelja  predmetne nastave u 44 škola Grada Zagreba s ciljem potvrđivanja pokazatelja inkluzivnosti i dobivanja smjernica za daljnje unapređivanje inkluzivnog odgojno-obrazovnog rada škole. Objedinjavanje procjena učitelja potvrđeno je šest područja pokazatelja inkluzivnosti  rada škole (inkluzivni etos škole, kurikulum usmjeren na učenika, diferencirano poučavanje i učenje, podrška u praćenju i vrednovanju postignuća učenika, inkluzivna potpora školi, resursi za inkluzivno djelovanje)

    Na osnovu potvrđenih pokazatelja inkluzivnosti dobiven je uvid u stanje inkluzivnosti u školama iz kojeg proizlaze smjernice za daljnje unapređivanje inkluzivnog rada . U skladu s rezultatima istraživanja sudionici radionice će učiniti samovrednovanje  kvalitete inkluzivnosti škola u kojima profesionalno djeluju temeljeno na pokazateljima inkluzivnosti, potom predložiti smjernice za unapređivanje.

Predavanje će se održati 05.06.2019. godine / srijeda / u  18.00 sati
u prostoru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Zagreb, Borongajska cesta 83f

Molimo Vas da svoje mjesto rezervirate na ovom linku.