O nama

UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE je neovisna strukovna udruga u koju se udružuju edukacijski rehabilitatori koji djeluju na području grada Zagreba i zagrebačke županije, na ostvarivanju zajedničkih interesa u stručnom usavršavanju i unapređivanju djelatnosti odgoja, obrazovanja i rehabilitacije te zdravstvene socijalne i pravne zaštite osoba s teškoćama socijalne integracije kao i na poboljšanju položaja svojih članova.

CILJEVI I ZADACI UDRUGE JESU:
- koordinacija i pomoć u organizaciji i djelovanju rehabilitatora uključujući i statusna pitanja
- razvijanje etičkog i humanog djelovanja rehabilitatora i drugih stručnjaka koji se bave problemima osoba s teškoćama socijalne integracije
- suradnja u organizaciji stručnog i znanstvenog djelovanja rehabilitatora i drugih stručnjaka
- pokretanje i podržavanje znanstveno-istraživaćkog rada
- suradnja sa srodnim organizacijama i Udrugama
- proučavanje, praćenje i razmatranje defektološke problematike te davanje prijedloga za njezino unapređenje

Udrugu predstavlja Upravni odbor od deset članova, koji su izabrani na Izbornoj skupštini.

Članovi Upravnog odbora su :
1. Dubravka Vajdić – predsjednik Upravnog odbora - predsjednica udruge
2. Ivančica Franz
3. Dragana Mamić - zamjenica predsjednika
4. Zrinjka Stančić
5. Jasna Romich Jurički
6. Iva Livić Kozina
7. Ivana Milić
8. Jadranka Samardžič
9. Petra Međimurec Grgurić
10. Vesna Kovačević Parmak

 

Članovi nadzornog odbora:
1.Mila Tadić - predsjednik nadzornog odbora
2. Ana Radoš - tajnica
3.Vesna Markuš Trkulja

Predsjednica Upravnog odbora je ujedno i predsjednica Udruge.
Udruga aktivno radi i okuplja članove preko četrdeset godina i broji preko 300 članova.