O nama

UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE je neovisna strukovna udruga u koju se udružuju edukacijski rehabilitatori koji djeluju na području grada Zagreba i zagrebačke županije, na ostvarivanju zajedničkih interesa u stručnom usavršavanju i unapređivanju djelatnosti odgoja, obrazovanja i rehabilitacije te zdrastvene socijalne i pravne zaštite osoba s teškoćama socijalne integracije kao i na poboljšanju položaja svojih članova.

CILJEVI I ZADACI UDRUGE JESU:
- koordinacija i pomoć u organizaciji i djelovanju rehabilitatora uključujući i statusna pitanja
- razvijanje etičkog i humanog djelovanja rehabilitatora i drugih stručnjaka koji se bave problemima osoba s teškoćama socijalne integracije
- suradnja u organizaciji stručnog i znanastvenog djelovanja rehabilitatora i drugih stručnjaka
- pokretanje i podržavanje znanstveno-istraživaćkog rada
- suradnja sa srodnim organizacijama i Udrugama
- proučavanje, praćenje i razmatranje defektloške problematike te davanje prijedloga za njezino unapređenje

Udrugu predstavlja Upravni odbor od deset članova, koji su izabrani na Izbornoj skupštini.

Članovi Upravnog odbora su :
1. Dubravka Vajdić – predsjednik Upravnog odbora
2. Dragana Mamić - zamjenik predsjednika Udruge
3. Marina Robotić - tajnik Udruge
4. Ivančica Franc
5. Zrinjka Stančić
6. Iva Livić Kozina
7. Ivana Milić
8. Marija Borovec
9. Jasna Romich
10. Tereza Szavai Radić

 

Članovi nadzornog odbora:
1.Franjica Špoljarić Siketić - predsjednik nadzornog odbora
2. Vedrana  Šenjug Užarević
3.Željka Šemper

Predsjednica Upravnog odbora je ujedno i predsjednica Udruge.
Udruga aktivno radi i okuplja članove preko četrdeset godina i broji 258 članova.