___________________________________________________________________________________________________

  UDRUGA   EDUKACIJSKIH  REHABILITATORA  GRADA  ZAGREBA  I  ZAGREBAČKE  ŽUPANIJE  objavljuje da će program rada udruge za 2023. biti objavljen na mrežnim stranicama udruge do kraja siječnja 2023.