UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POZIVA   ČLANOVE  UDRUGE,  I SVE OSTALE  ZAINTERESIRANE STRUČNJAKE 
KOJI RADE S OSOBAMA  S  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  NA
 

PREDAVANJE / RADIONICU

"DISPRAKSIJA - UTJECAJ NA IGRU,
UČENJE I PONAŠANJE DJETETA,
STRATEGIJE PODRŠKE I POTICANJA"

 

Predavač: doc.dr.sc. Dragana Mamić, dipl.def.

      Razvojna dispraksija kao poremećaj koji se očituje teškoćama motoričkog planiranja čija nezrelost u organiziranju pokreta dovode do svojevrsnih teškoća na planu jezika, percepcije i mišljenja. Osobe s dispraksijom pokazuju teškoće u razumijevanju informacija koje njihova osjetila primaju, kao i poteškoće povezivanja informacija s odgovarajućom aktivnošću.

Prikazat će se kratak osvrt na dijagnosticiranje poremećaja, vrste i najčešće njene manifestacije. Kako se dispraksija očituje u predškolskoj, školskoj i odrasloj dobi i kako se odražava na socio emocionalni razvoj djeteta i njen utjecaj na obitelj djece i okolinu. Bit će predstavljene edukacijsko –rehabilitacijske strategije pružanja podrške i  osnaživanja djeteta i obitelji s razvojnom dispraksijom.

Prijave izvršiti do 25.03.2023. preko poveznice ovdje. Svi prijavljeni će dobiti link na kojem mogu prisustvovati online predavanju uživo. Predavanje će se održati 29.03.2023. (srijeda) u 18:00 sati ONLINE.