UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POZIVA   ČLANOVE  UDRUGE,  I SVE OSTALE  ZAINTERESIRANE STRUČNJAKE 
KOJI RADE S OSOBAMA  S  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  NA
 

PREDAVANJE / RADIONICU

"MOGUĆNOSTI I PREPREKE SURADNJE STRUČNJAKA S OBITELJIMA DJECE I MLADIH S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU"

Predavač: Mr.sc. Đana  Baftiri

          Partnerstvo obitelji i ustanove je proces zajedničkog rada obitelji i nastavnika, kako bi se poboljšao dječji socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj putem doma, škole i zajednice, a koji se temelji na interakciji i sudjelovanju (Ljubetić 2014.). Roditelji više nisu samo pasivni primatelji informacija, već zauzimaju sve aktivniju ulogu u suradnji s ustanovom.  Što je viša razina obiteljske uključenosti, veće su mogućnosti maksimalne dobrobiti djece i mladih s teškoćama. Suradnja s obiteljima korisnika je od neprocjenjivog značaja za  unapređenje rada s korisnicima, a potrebno je neprekidno iznalaziti nove mogućnosti za unapređenje komunikacije. Neophodno je da stručnjaci koji rade s obiteljima djece i mladih s teškoćama osvijeste preduvjete suradnje te da kontinuirano jačaju kompetencije za suradnju u  otežanim uvjetima. U praksi imamo sve više „teških roditelja“ sklonih optuživanju i manipuliranju uz učestale prijetnje inspekcijom što dodatno iscrpljuje resurse stručnjaka. Među najvažnijim preprekama u ostvarivanju suradnje s roditeljima ističu se: krutost stručnjaka i nedostatak njihove fleksibilnosti u uspostavljanju odnosa što dodatno razvija nepovjerenje roditelja. U praksi uočavamo problem komunikacije obitelji i stručnjaka, koja često nije dovoljno jasna niti otvorena što ima utjecaj na njihova međusobna očekivanja. Međusobno optuživanje i prebacivanje odgovornosti koje se pojavljuje kao prepreka u komunikaciji zahtijeva dodatne oblike potpore obiteljima, kako ne bismo izgubili njihovo povjerenje u ustanovu. Sa stajališta roditelja stručnjaci su često donosioci loših vijesti, stoga je potrebno ostvariti najvažniji preduvjet u suradnji kroz međusobno povjerenje i uvažavanje. Stručnjaci su profesionalci odgovorni na samo za poučavanje već i za cjelokupni djetetov razvoj, pa se stoga trebaju cjeloživotno usavršavati za razvoj vještina potrebnih za stvaranje preduvjeta za kvalitetniju suradnju s obiteljima korisnika.

 

Prijave izvršiti do 22.06.2023. preko poveznice ovdje. Svi prijavljeni će dobiti link na kojem mogu prisustvovati online predavanju uživo. Predavanje će se održati 27.06.2023. (utorak) u 18:00 sati ONLINE. 

Ovdje se možete prijaviti za predavanje.