UDRUGA EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

POZIVA   ČLANOVE  UDRUGE,  I SVE OSTALE  ZAINTERESIRANE STRUČNJAKE 
KOJI RADE S OSOBAMA  S  TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  NA
 

PREDAVANJE / RADIONICU

"TEŠKOĆE I DILEME U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOG STANJA UČENIKA RADI ODREĐIVANJA PRIMJERENOG OBLIKA ŠKOLOVANJA"

Predavačice:
Zvonimira Papeš-Ibrišević, dr.med.,spec. školske medicine
Angelika Tičinović Ivančić, dr.med.,spec. Školske medicine

     Cilj donošenja Rješenja o primjerenom obliku školovanja koje na kraju provedenog postupka donosi Upravni odjel za odgoj i obrazovanje je svima uključenima u postupak jasan – učeniku s teškoćama potrebno je, prema vrsti i stupnju njegovih poteškoća odrediti programsku potporu ali i adekvatne dodatne odgojno-obrazovne i rehabilitacijske programe, pedagoško-didaktičku prilagodbu i profesionalnu potporu. Također je potrebno odrediti mjesto provedbe programa – u redovnim ili posebnim razrednim odjelima, odgojno obrazovnim skupinama ili pak školama koje imaju osigurane posebne uvjete odgoja i obrazovanja.

     Po donošenju rješenja, ukoliko to zahtijeva priroda razvojnih ili zdravstvenih poteškoća, učeniku se može odobriti i pomoćnik u nastavi ili privremeni oblici školovanja (nastava u kući, nastava u zdravstvenoj ustanovi ili nastava na daljinu).

      Unatoč opsežnoj i naizgled jasnoj zakonskoj regulativi (ne uvijek sasvim jasnoj i dorečenoj ), Stručna povjerenstva osnovnih škola imenovana za svaku OŠ i Stručna povjerenstva upravnih odjela imenovana pri gradovima u skladu s ustrojem županijskih upravnih odjela u svom se radu svakodnevno susreću s brojnim teškoćama i dilemama.

     Školski su liječnici aktivno uključeni u rad povjerenstva kao i njihovi članovi i /ili predsjednici. U predavanju će biti prikazane poteškoće na koje nailazimo u svom radu a koje se mogu negativno odraziti na školovanje učenika s teškoćama u razvoju.

Prijave izvršiti do 24.09.2023. preko poveznice ovdje.
Predavanje će se održati 27.09.2023. (srijeda) u 18:00
u prostoru OŠ NAD LIPOM, Zagreb Nad Lipom 13

Ovdje se možete prijaviti za predavanje.